روش صحیح استفاده از ژل موی سر

ابتدا موی خود را با شامپوی مناسب شستشو دهید. آب اضافی را با حوله از روی مو بزدائید (این كار را با روش گذاشتن و برداشتن انجام دهید و مراقب باشید كه با خشونت با موی خود رفتار نكنید). مقداری از ژل را در كف دست خود قرار داده و به طور یكنواخت بر روی مو پخش نمائید. در صورتی كه مدل فر، مورد نظرتان است با استفاده از نوك انگشتان، فر دلخواه خود را به مو بدهید. 
برای صاف نمودن موها، از كف دست استفاده نموده و مو ها را به سمت پائین در حالی كه كمی فشار اعمال می كنید حركت دهید.